شرکت هوشمند سازان حرکت

شماره حساب ها

خدمات مشتریان

افرادی که امکان پرداخت اینترنتی از طریق درگاه پرداخت اینترنتی و یا پرداخت نقدی را ندارند می‌توانند وجه سفارش خود را به شماره کارت های قید شده در ذیل کارت به کارت نمایند.

 جهت پرداخت به صورت کارت به کارت می‌توانید از دستگاه های ATM (عابر بانک) و یا کارت به کارت اینترنتی استفاده نمایید. با این حال پرداخت از طریق درگاه پرداخت اینترنتی وب سایت به علت میزان اتوماسیون بالای آن، آسان تر و سریع تر است و پیشنهاد می‌کنیم که از آن روش جهت پرداخت استفاده نمایید.

حساب سامان به نام شرکت هوشمندسازان حرکت: شماره کارت : 6219867000037586 | شماره شبا : 980560086204001816102001
حساب سپه به نام شرکت هوشمندسازان حرکت: شماره کارت : 5892107044019670 | شماره شبا : 250150000003100000503161

مشتریان محترم در صورتی که به هیچ یک از روش های الکترونیکی امکان پرداخت وجه برایشان ممکن نشده باشد و یا تمایل به پرداخت حضوری در بانک دارند، می توانند مبلغ خرید را به یکی از حساب های فوق پرداخت و فیش واریزی را به تلگرام شماره 09351182424 و یا به نشانی info@manamotor.com ارسال نمایند.

ارتباط با ما