شرکت هوشمند سازان حرکت

شماره حساب ها

خدمات مشتریان

پرداخت به صورت کارت به کارت بانکی

افرادی که امکان پرداخت اینترنتی از طریق درگاه پرداخت اینترنتی و یا پرداخت نقدی را ندارند می‌توانند وجه سفارش خود را به شماره کارت های قید شده در ذیل کارت به کارت نمایند.
 جهت پرداخت به صورت کارت به کارت می‌توانید از دستگاه های ATM (عابر بانک) و یا کارت به کارت اینترنتی استفاده نمایید. با این حال پرداخت از طریق درگاه پرداخت اینترنتی وب سایت به علت میزان اتوماسیون بالای آن، آسان تر و سریع تر است و پیشنهاد می‌کنیم که از آن روش جهت پرداخت استفاده نمایید.

- شماره ی کارت  6104337445109984 بانک ملت به نام مهدی گنجی

واریز به حساب

مشتریان محترم در صورتی که به هیچ یک از روش های الکترونیکی امکان پرداخت وجه برایشان ممکن نشده باشد و یا تمایل به پرداخت حضوری در بانک دارند، می توانند مبلغ خرید را به یکی از حساب های ذیل پرداخت و فیش واریزی را به آدرس به شماره 09351182424 تلگرام و یا به شماره 02188820309 داخلی 7 فکس و یا به نشانی info@manamotor.com ایمیل نمایند.

- حساب شماره ی 8712952717  نزد بانک ملت - شعبه ملک الشعرا به نام مهدی گنجی
(به شماره شبای IR210120020000008712952717)