شرکت هوشمند سازان حرکت
۰۹۳۵۱۱۸۲۴۲۴ - ۸۸۸۲۰۳۰۹ - ۵۸۶۹۳۰۰۰

PLC پی ال سی

 • ارزان ترین
 • گران ترین
 • کمترین وزن
 • بیشترین وزن
 • بیشترین موجودی
مشاهده به صورت
مشاهده به صورت مشبک لیست Expand

70 آیتم

صفحه
هر صفحه
تنظیم بصورت نزولی
نمایش کالای 1 تا کالای 24 مجموع کل: 70 کالا
 1. DELTA-DVP-10SX11-T
  PLC مدل 10SX11 ترانزیستوری دلتا
  ‎3,644,167 تومان
 2. DELTA-DVP-10SX11-R
  PLC مدل 10SX11 رله ای دلتا
  ‎3,644,167 تومان
 3. DELTA-DVP-12SA211-T
  PLC مدل 12SA211 ترانزیستوری دلتا
  ‎2,987,444 تومان
 4. DELTA-DVP-12SA211-R
  PLC مدل 12SA211 رله ای دلتا
  ‎2,987,444 تومان
 5. DELTA-DVP-12SE11-T
  PLC مدل 12SE11 ترانزیستوری دلتا
  ‎4,268,697 تومان
 6. DELTA-DVP-12SE11-R
  PLC مدل 12SE11 رله ای دلتا
  ‎4,268,697 تومان
 7. DELTA-DVP-12SS211-S
  PLC مدل 12SS211 پی ان پی (PNP) دلتا
  ‎2,086,060 تومان
 8. DELTA-DVP-14SS211-T
  PLC مدل 14SS211 ترانزیستوری دلتا
  ‎1,692,680 تومان
 9. DELTA-DVP-14SS211-R
  PLC مدل 14SS211 رله ای دلتا
  ‎1,692,680 تومان
 10. DELTA-DVP-20SX211-T
  PLC مدل 20SX211 ترانزیستوری دلتا
  ‎5,009,120 تومان
 11. DELTA-DVP-20SX211-R
  PLC مدل 20SX211 رله ای دلتا
  ‎5,009,120 تومان
 12. DELTA-DVP-26SE11-T
  PLC مدل 26SE11 ترانزیستوری دلتا
  ‎4,867,474 تومان
 13. DELTA-DVP-26SE11-R
  PLC مدل 26SE11 رله ای دلتا
  ‎4,867,474 تومان
 14. DELTA-DVP-28SA211-T
  PLC مدل 28SA211 ترانزیستوری دلتا
  ‎3,682,798 تومان
 15. DELTA-DVP-28SA211-R
  PLC مدل 28SA211 رله ای دلتا
  ‎3,682,798 تومان
 16. DELTA-DVP-28SS211-T
  PLC مدل 28SS211 ترانزیستوری دلتا
  ‎2,639,768 تومان
 17. DELTA-DVP-28SS211-R
  PLC مدل 28SS211 رله ای دلتا
  ‎2,639,768 تومان
 18. DELTA-DVP-28SV11-T2
  PLC مدل 28SV11 ترانزیستوری دلتا
  ‎6,258,181 تومان
 19. DELTA-DVP-28SV11-R2
  PLC مدل 28SV11 رله ای دلتا
  ‎5,704,473 تومان
 20. DELTA-DVP-28SV11-S2
  PLC مدل 28SV11 پی ان پی (PNP) دلتا
  ‎6,116,535 تومان
 21. WECON-LX3V-1412MR-A
  PLC مدل LX3V-1412MR-A رله ای وکون
  ‎2,686,850 تومان
 22. WECON-LX3V-1412MT-A
  PLC مدل LX3V-1412MT-A ترانزیستوری وکون
  ‎2,686,850 تومان
 23. WECON-LX3V-1412MT4H-A
  PLC مدل LX3V-1412MT4H-A ترانزیستوری وکون
  ‎4,496,250 تومان
مشاهده به صورت مشبک لیست Expand

70 آیتم

صفحه
هر صفحه
تنظیم بصورت نزولی