محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

( روزهای شنبه تا چهارشنبه از 9 تا 17) 09351182424 - 88820309 - 58693000
0

خرید توسط
سایز گیربکس
نسبت گیربکس
گشتاور مجاز خروجی گیربکس
قطر شفت خروجی
قیمت

گیربکس سروو موتور چینی

20 آیتم

 1. TSR-HAB90-005-C19 , گیربکس سایز 90 نسبت 5
 2. TSR-PL060-015-C14 , گیربکس سایز 60 نسبت 15
 3. TSR-PL080-020-C19 , گیربکس سایز 80 نسبت 20
 4. TSR-PL120-020-C24 , گیربکس سایز 120 نسبت 20
 5. TSR-PL060-008-C14 , گیربکس سایز 60 نسبت 8
 6. TSR-PL080-010-C19 , گیربکس سایز 80 نسبت 10
 7. TSR-PL120-010-C24 , گیربکس سایز 120 نسبت 10
 8. TSR-PL060-100-C14 , گیربکس سایز 60 نسبت 100
 9. TSR-PL080-100-C19 , گیربکس سایز 80 نسبت 100
 10. TSR-PL060-020-C14 , گیربکس سایز 60 نسبت 20
 11. TSR-PL080-040-C19 , گیربکس سایز 80 نسبت 40
 12. TSR-PL120-040-C24 , گیربکس سایز 120 نسبت 40
 13. TSR-PL060-010-C14 , گیربکس سایز 60 نسبت 10
 14. TSR-PL080-015-C19 , گیربکس سایز 80 نسبت 15
 15. TSR-PL120-015-C24 , گیربکس سایز 120 نسبت 15
 16. TSR-PL060-005-C14 , گیربکس سایز 60 نسبت 5
 17. TSR-PL080-008-C19 , گیربکس سایز 80 نسبت 8
 18. TSR-PL120-008-C24 , گیربکس سایز 120 نسبت 8
 19. TSR-PL060-040-C14 , گیربکس سایز 60 نسبت 40
 20. TSR-PL080-060-C19 , گیربکس سایز 80 نسبت 60
در حال بارگذاری محصولات بیشتر

20 آیتم

فیلتر

مرتب سازی