شرکت هوشمند سازان حرکت

پمپ آب

 • ارزان ترین
 • گران ترین
 • کمترین وزن
 • بیشترین وزن
 • بیشترین موجودی
مشاهده به صورت
مشاهده به صورت مشبک لیست Expand

703 آیتم

صفحه
هر صفحه
تنظیم بصورت نزولی
نمایش کالای 1 تا کالای 24 مجموع کل: 703 کالا
 1. PENTAX-CB160/01-IR
  پمپ دو پروانه پنتاکس تکفاز 1.5 اسب خروجی 1 اینچ هد 53 متر مدل CB160/01-IR
  % 8
  قیمت ویژه ‎10,879,000 تومان بود ‎11,825,000 تومان
 2. PENTAX-CB210/01-IR
  پمپ دو پروانه پنتاکس تکفاز 2 اسب خروجی 1 اینچ هد 58 متر مدل CB210/01-IR
  % 8
  قیمت ویژه ‎12,094,000 تومان بود ‎13,145,000 تومان
 3. PENTAX-CM100/00-IR
  پمپ بشقابی پنتاکس تکفاز 1 اسب خروجی 1 اینچ هد 33 متر مدل CM100/00-IR
  % 8
  قیمت ویژه ‎3,168,000 تومان بود ‎3,443,000 تومان
 4. PENTAX-CM100/01-IR
  پمپ بشقابی پنتاکس تکفاز 1 اسب خروجی 1 اینچ هد 33 متر مدل CM100/01-IR
  % 8
  قیمت ویژه ‎3,644,000 تومان بود ‎3,960,000 تومان
 5. PENTAX-PM45-IR
  پمپ ایرانی پنتاکس تکفاز نیم اسب خروجی 1 اینچ هد 30 متر مدل PM45-IR
  % 8
  قیمت ویژه ‎1,994,000 تومان بود ‎2,167,000 تومان
 6. PENTAX-PM80-IR
  پمپ ایرانی پنتاکس تکفاز 1 اسب خروجی 1 اینچ هد 55 متر مدل PM80-IR
  % 8
  قیمت ویژه ‎2,733,000 تومان بود ‎2,970,000 تومان
 7. DIESELSAZ-DM45
  پمپ 3 متر مکعب بر ساعت 1/2 اسب دیزل ساز مدل DM45
  % 6
  قیمت ویژه ‎2,043,000 تومان بود ‎2,173,000 تومان
 8. PENTAX-CBT310/01-IR
  پمپ پروانه برنجی پنتاکس سه فاز 3 اسب خروجی 1 اینچ هد 64 متر مدل CBT310/01-IR
  % 8
  قیمت ویژه ‎11,821,000 تومان بود ‎12,848,000 تومان
 9. PENTAX-CB100/00-IR
  پمپ سانتریفیوژ پنتاکس تکفاز 1 اسب خروجی 1 اینچ هد 42 متر مدل CB100/00-IR
  % 8
  قیمت ویژه ‎7,044,000 تومان بود ‎7,656,000 تومان
 10. PENTAX-INOX100/60-IR
  پمپ جتی پنتاکس 1 اسب Inox 100/60
  % 8
  قیمت ویژه ‎6,680,000 تومان بود ‎7,260,000 تومان
 11. PENTAX-CMT400-IR
  پمپ خانگی 4 اسب پنتاکس مدل CMT400-IR
  % 8
  قیمت ویژه ‎20,817,000 تومان بود ‎22,627,000 تومان
 12. PENTAX-CHT550-IR
  پمپ سانتریفیوژی پنتاکس 5.5 اسب، ارتفاع بالا، سه فاز مدل CHT550-IR
  % 8
  قیمت ویژه ‎23,529,000 تومان بود ‎25,575,000 تومان
 13. PENTAX-CM40-200B-IR
  پمپ آب تک پروانه سانتریفیوژ 7.5 اسب پنتاکس مدل CM40-200B
  % 8
  قیمت ویژه ‎34,155,000 تومان بود ‎37,125,000 تومان
 14. PENTAX-CM40-250B-IR
  پمپ فلنج دار پنتاکس 15 اسب مدل CM40-250B
  % 8
  قیمت ویژه ‎37,141,000 تومان بود ‎40,370,000 تومان
 15. DIESELSAZ-DAM100/00
  پمپ آب جتی دیزل ساز مدل DAM100/00 تک فاز 1 اسب 1 اینچ
  % 6
  قیمت ویژه ‎3,676,000 تومان بود ‎3,910,000 تومان
 16. DIESELSAZ-DAB150
  پمپ آب دیزل ساز مدل DAB150 تک فاز 2 اسب 1 اینچ
  % 6
  قیمت ویژه ‎5,556,000 تومان بود ‎5,910,000 تومان
 17. DIESELSAZ-DAB200
  پمپ آب دیزل ساز مدل DAB200 تک فاز 3 اسب 1 اینچ
  % 6
  قیمت ویژه ‎5,837,000 تومان بود ‎6,209,000 تومان
 18. DIESELSAZ-DS200/2
  پمپ آب دیزل ساز مدل DS200/2 تک فاز 2 اسب 2 اینچ
  % 6
  قیمت ویژه ‎5,135,000 تومان بود ‎5,462,000 تومان
 19. DIESELSAZ-DS300/3
  پمپ آب دیزل ساز مدل DS300/3 تک فاز 3 اسب 3 اینچ
  % 6
  قیمت ویژه ‎6,269,000 تومان بود ‎6,669,000 تومان
 20. DIESELSAZ-DS400/4
  پمپ آب دیزل ساز مدل DS400/4 تک فاز 4 اسب 4 اینچ
  % 6
  قیمت ویژه ‎7,243,000 تومان بود ‎7,705,000 تومان
 21. DIESELSAZ-DM32-160B
  پمپ آب دیزل ساز مدل DM32-160B تک فاز 3 اسب 1 اینچ
  % 6
  قیمت ویژه ‎10,183,000 تومان بود ‎10,832,000 تومان
مشاهده به صورت مشبک لیست Expand

703 آیتم

صفحه
هر صفحه
تنظیم بصورت نزولی
ارتباط با ما