محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

( روزهای شنبه تا چهارشنبه از 9 تا 17) 09351182424 - 88820309 - 58693000
0

خرید توسط
نوع سرو موتور
توان سروو موتور
دور سروو موتور
گشتاور سروو موتور
فلنج سروو موتور
قطر شفت خروجی
امکانات کنترلی
قیمت

- سروو موتور چینی

16 آیتم

 1. DORNA-60DNMA2-0D40DKAM | سرو موتور 220 ولت 400 وات 3000 دور، فلنج 60 میلیمتر، ساخت درنا چین
 2. DORNA-130DNMA2-01D5CKAM | سرو موتور 220 ولت 1.5 کیلووات 2000 دور، فلنج 130 میلیمتر، ساخت درنا چین
 3. DORNA-130DNMA2-0001BKAM | سرو موتور 220 ولت 1 کیلووات 1500 دور، فلنج 130 میلیمتر، ساخت درنا چین
 4. DORNA-130DNMB2-0003CKAM | سرو موتور 380 ولت 3 کیلووات 2000 دور، فلنج 130 میلیمتر، ساخت درنا چین
 5. DORNA-130DNMA2-0002CKAM | سرو موتور 220 ولت 2.2 کیلووات 2000 دور، فلنج 130 میلیمتر، ساخت درنا چین
 6. DORNA-60DNMA2-0D20DKAM | سرو موتور 220 ولت 200 وات 3000 دور، فلنج 60 میلیمتر، ساخت درنا چین
 7. DORNA-130DNMA2-01D2CKAM | سرو موتور 220 ولت 1.2 کیلووات 2000 دور، فلنج 130 میلیمتر، ساخت درنا چین
 8. DORNA-80DNMA2-0D75DKAK | سرو موتور 220 ولت 750 وات 3000 دور، فلنج 80 میلیمتر، ساخت درنا چین
 9. DORNA-130DNMA2-01D5BKAM | سرو موتور 220 ولت 1.5 کیلووات 1500 دور، فلنج 130 میلیمتر، ساخت درنا چین
 10. DORNA-130DNMA2-0001AKAM | سرو موتور 220 ولت 1 کیلووات 1000 دور، فلنج 130 میلیمتر، ساخت درنا چین
 11. DORNA-130DNMB2-0002CKAM | سرو موتور 380 ولت 2.2 کیلووات 2000 دور، فلنج 130 میلیمتر، ساخت درنا چین
 12. DORNA-130DNMA2-0001CKAM | سرو موتور 220 ولت 1 کیلووات 2000 دور، فلنج 130 میلیمتر، ساخت درنا چین
 13. DORNA-40DNMA2-0D10DIAK | سرو موتور 220 ولت 100 وات 3000 دور، فلنج 40 میلیمتر، ساخت درنا چین
 14. DORNA-130DNMA2-0003CKAM | سرو موتور 220 ولت 3 کیلووات 2000 دور، فلنج 130 میلیمتر، ساخت درنا چین
 15. DORNA-80DNMA2-0001DKAK | سرو موتور 220 ولت 1 کیلووات 3000 دور، فلنج 80 میلیمتر، ساخت درنا چین
 16. DORNA-130DNMA2-01D5AKAM | سرو موتور 220 ولت 1.5 کیلووات 1000 دور، فلنج 130 میلیمتر، ساخت درنا چین
در حال بارگذاری محصولات بیشتر

16 آیتم

فیلتر

مرتب سازی