محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

( روزهای شنبه تا چهارشنبه از 9 تا 17) 09351182424 - 02188820309
0

دانلود کاتالوگ استپ موتور

دانلود کاتالوگ استپ موتور و درایور استپ موتور Autonics اتونیکس

نام فایلحجم فایلتاریخ
5 Phaze Step motor 555 کیلوبایت ۱۱ شهریور ۱۳۹۸ دانلود
MD5 308 کیلوبایت ۱۱ شهریور ۱۳۹۸ دانلود
MD5-HD14-2X-3X 115 کیلوبایت ۱۱ شهریور ۱۳۹۸ دانلود

دانلود کاتالوگ استپ موتور و درایور استپ موتور Leadshine لیدشاین

نام فایلحجم فایلتاریخ
3DM683m 1,019 کیلوبایت 24 شهریور 1398 دانلود
3ND583d 210 کیلوبایت ۱۱ شهریور ۱۳۹۸ دانلود
86CM45 51 کیلوبایت ۱۱ شهریور ۱۳۹۸ دانلود
86HSxxd 1,034 کیلوبایت 24 شهریور 1398
دانلود
110HSd 776 کیلوبایت ۱۱ شهریور ۱۳۹۸ دانلود
DM556m 1,073 کیلوبایت 24 شهریور 1398 دانلود
DM870m 1,093 کیلوبایت 24 شهریور 1398 دانلود
DM2282d_P 227 کیلوبایت ۱۱ شهریور ۱۳۹۸ دانلود
ES-D508d_V1.2 428 کیلوبایت ۱۱ شهریور ۱۳۹۸ دانلود
ES-D808d_V0.1.0 450 کیلوبایت ۱۱ شهریور ۱۳۹۸ دانلود
ES-Md_V1.3 755 کیلوبایت ۱۱ شهریور ۱۳۹۸ دانلود
ES-MHd_V1.4 1,013 کیلوبایت 24 شهریور 1398 دانلود
Ezi-Servo ES-Md_V1.3 755 کیلوبایت ۱۱ شهریور ۱۳۹۸ دانلود
M542V2m 341 کیلوبایت ۱۱ شهریور ۱۳۹۸ دانلود
MA860Hm 432 کیلوبایت ۱۱ شهریور ۱۳۹۸ دانلود

دانلود کاتالوگ استپ موتور و درایور استپ موتور Primopal پریموپال

نام فایلحجم فایلتاریخ
Primopal 1,921 کیلوبایت 24 شهریور 1398 دانلود

دانلود کاتالوگ استپ موتور و درایور استپ موتور Sonceboz سونس بز

نام فایلحجم فایلتاریخ
6500-20 290 کیلوبایت ۱۱ شهریور ۱۳۹۸ دانلود
6600-20 NEW 947 کیلوبایت ۱۱ شهریور ۱۳۹۸ دانلود
Sonceboz-6600-15 NEW 902 کیلوبایت ۱۱ شهریور ۱۳۹۸ دانلود
Sonceboz-6600-20 NEW 948 کیلوبایت ۱۱ شهریور ۱۳۹۸ دانلود

دانلود کاتالوگ استپ موتور و درایور استپ موتور VEXTA وکستا

نام فایلحجم فایلتاریخ
pk5-serie-en-catalogue 879 کیلوبایت ۱۱ شهریور ۱۳۹۸ دانلود
Vexta Step Motor-2Phase 1,263 کیلوبایت 24 شهریور 1398 دانلود
vexta_step_2phase 9,677 کیلوبایت 24 شهریور 1398 دانلود

دانلود کاتالوگ استپ موتور و درایور استپ موتور Fastech فستک

نام فایلحجم فایلتاریخ
(Catalog_Ezi-LinearStep_en(100909 3,764 کیلوبایت 24 شهریور 1398 دانلود
(Catalog_Ezi-MotionLink_en(1000909 5,083 کیلوبایت 24 شهریور 1398 دانلود
(Catalog_Ezi-SERVO-ALL_en(100925 4,827 کیلوبایت 24 شهریور 1398 دانلود
(Catalog_Ezi-SERVO-BT_en(100924 3,402 کیلوبایت 24 شهریور 1398 دانلود
Catalog_Ezi-SERVO-PG 3,566 کیلوبایت 24 شهریور 1398 دانلود
(Catalog_Ezi-SERVO-Plus-R_en(100924 6,511 کیلوبایت 24 شهریور 1398 دانلود
(Catalog_Ezi-SERVO-PR-MINI_en(100925 5,694 کیلوبایت 24 شهریور 1398 دانلود
(Catalog_Ezi-SERVO-ST_en(100917 3,736 کیلوبایت 24 شهریور 1398 دانلود
(Catalog_Ezi-SERVO-ST-MINI_en(100924 3,638 کیلوبایت 24 شهریور 1398 دانلود
(Catalog_Ezi-STEP-ALL_en(100927 5,382 کیلوبایت 24 شهریور 1398 دانلود
(Catalog_Ezi-STEP-BT_en(100926 3,925 کیلوبایت 24 شهریور 1398 دانلود
(Catalog_Ezi-STEP-Plus-R_en(100901 15,413 کیلوبایت 24 شهریور 1398 دانلود
(Catalog_Ezi-STEP-ST_en(100919 10,450 کیلوبایت 24 شهریور 1398 دانلود