گام اول: برای اتصال خازن به موتور AC ابتدا باید سیم مشترک را پیدا کنید

موتور AC های تکفاز 220 ولت شفت مستقیم دارای یک سیم مشترک هستند بین روتور و استاتور و دو سیم که اصطلاحا سر سیم های اصلی هستند. در حقیقت این 3 سیم نماینده 4 سیم روتور و استاتور موتور هستند. به این صورت که دو تا از سر سیم های استاتور و روتور یک پارچه شده و بیرون آمده. در ادامه دو روش برای یافتن سیم مشترک را برای شما توضیح خواهیم داد.

روش پیدا کردن سیم مشترک:

1- نقشه اتصال (پلاک موتور)

2- اهم متر

 نقشه اتصال خازن به موتور تک فاز

در پلاک موتور نقشه اتصال خازن قرار داده شده است و براحتی میتوان سیم مشترک را پیدا کرد.

نقشه اتصال خازن بر روی پلاک الکتروموتور

استفاده از اهم متر

اگر به هر دلیلی نقشه اتصال خازن به موتور را در اختیار نداشته باشید، میتوانید به راحتی و با استفاده از یک اهم متر این کار را انجام دهید، به این صورت که با اتصال اهم متر به سر سیم های موتور، آن سیمی که اهم کمتری به سیم دیگری منتقل میکند، سر سیم مشترک و آن دو سیمی که مقاومت بیشتری را نشان می دهند سر سیم های اصلی هستند.

 

 

گام دوم: سربندی موتور تک فاز با خازن

بعد از پیدا کردن سیم مشترک موتور نحوه اتصال خازن به این صورت است که سیم مشترک، مستقیم به نول برق وصل میشود و سر سیم های اصلی به دو سر خازن، و اگر نول را به سر مشترک وصل کنیم و فاز را به یکی از سرهای خازن جهت چرخش موتور چپ گرد خواهد شد. و اگر به سمت دیگر وصل کنیم به صورت راست گرد خواهد بود.