شرکت هوشمند سازان حرکت
روزهای شنبه تا چهارشنبه از 9 تا 17 09351182424 - 88820309 - 58693000

قطعات مکانیکی انتقال قدرت

هیچ محصولی مطابق با انتخاب شما وجود ندارد.

برای تبدیل حرکت دورانی به دورانی از تجهیزات انتقال قدرت استفاده میشود. این تجهیزات یکسری از مکانیزم ها هستند که سرعت دورانی را به دورانی تبدیل میکنند مانند دنده گیربکس، زنجیر دوچرخه، فولی کولر، تسمه تایم ماشین و ... .

در این حالت ها معمولا دو تا دایره وجود دارند که با یک تسمه به هم وصل هستند. دایره کوچکتر سرعت بیشتر و گشتاور کمتر دارد و دایره بزرگ تر گشتاور بیشتر و سرعت کمتر دارد. این مقدار تفاوت در سرعت و گشتاور بر اساس نسبت دایره بزرگ و کوچک تعیین میشود. یعنی بدون در نظر گرفتن تلفات اگر دایره بزرگتر 5 برابر دایره کوچکتر باشد، گشتاور در دایره بزرگتر 5 برابر و سرعت یک پنجم دایره کوچکتر است. مثلا اگر یک موتور 1500 دور 50 کیلو به به دایره کوچک وصل کنیم و دایره ها دارای نسبت 5 باشند، دور و گشتاوری که در دایره بزرگ میتوان تحویل گرفت سرعت 300 دور و گشتاور 250 کیلو خواهد بود. باید به این نکته هم توجه داشت که هرچه این نسبت بیشتر شود، تلفات نیز بیشتر میشود.

به عنوان یک قاعده کلی، هرگاه به صورت مکانیکی و نه الکتریکی سرعت کم شود گشتاور زیاد میشود و هرگاه گشتاور کم شود سرعت زیاد میشود.

بین مکانیزم های تبدیل حرکت دورانی به حرکت دورانی موجود، بهترین و پرکابردترین مکانیزم، فولی تایمینگ است.