استپ موتور

نما در استپ موتور یعنی چه

یکی از مهم ترین پارامتر ها در زمان خرید استپ موتور نما در آن ها می باشد که به سایز فلنج استپ موتور اشاره دارد که از ترکیب National Electrical Manufacturers Association گرفته شده است. منظور از نما ابعاد خارجی فلنج بر حسب اینچ می باشد؛ برای مثال موتور نما 23 ابعاد 2.3 در 2.3 اینچ دارد. البته این استاندارد ها بر اساس اینچ در کد گذاری محصولات جدید برند های مختلف در حال کمتر شدن می باشد و بیشتر ترجیح میدهند که بر اساس میلیمتر آن را بیان کنند.

پرکاربرد ترین نما ها در استپ موتور

از مهم ترین و پر استفاده ترین استپ موتور ها:

می باشند که ابعاد دقیق استاندارد آن ها در تصویر زیر آمده است:

نما انواع استپ موتور

ابعاد استاندارد همه موتورهای استپ

نام اجزای نامی استپ موتور

در جدول زیر ابعاد استاندارد فلنج، جای پیچ ها و قطر همه استپر موتور های آمده است:

سایز نما

سایز فلنج (mm)

فاصله جای پیچ های فلنج (mm)

قطر استاندارد شفت

nema 8

20

15.4

4

nema 11

28

23

4.5 - 5

nema 14

35

26

4.5 - 5

nema 16

39

31

5

nema 17

42

31

5

nema 23

56

47

6.3 - 8

nema 24

60

50

8

nema 34

86

69.6

12.7 - 14 - 15.87 - 37

nema 42

110

89

19 - 22